Mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

Hiện tại em đang làm kế toán cho một Công ty cổ phẩn, Công ty em có quyết định mua bảo hiểm nhân thọ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty. Vậy khi doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thì có được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp?

Em xin cảm ơn ban tư vấn website Baohiem.info
Trịnh Kim Chi, Đà Nẵng (Email: kimchi06…@yahoo.com)

Trả lời:

Theo khoản 2.5b, điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Các khoản tiền thưởng, tiền mua bảo hiểm nhân thọ  cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

Trường hợp của Công ty nếu có mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động mà việc mua bảo hiểm nhân thọ này được quy định cụ thể điều kiện và mức được hưởng tại Thoả ước lao động tập thể và có hoá đơn, chứng từ hợp pháp thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chúc Quí Công ty ngày càng phát đạt, thịnh vượng.
Baohiem.info

Thẻ:,

Share facebook