Quyền lợi giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ,Bảo hiểm nhân thọ, tư vấn bảo hiểm, bảo hiểm, đào tạo bảo hiểm, mua bảo hiểm nhân thọ, đại lý bảo hiểm, bao  hiem nhan tho, bao hiem , tu van bao hiem , mua bao hiem , dao tao bao hiem, dai ly bao hiem

Bảo hiểm phi nhân thọ khác gì bảo hiểm nhân thọ? Vì em tham gia bảo hiểm tại công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam với sản phẩm “Phúc thọ phu thê” và có thêm quyền lợi bảo hiểm đi kèm sản phẩm chính là hỗ trợ chi phí nằm viện tới năm 75 tuổi.

Công ty em có mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ nhân viên tại công ty bảo hiểm Bưu Điện (PTI), em thấy quyền lợi cũng rất nhiều.

Hiện nay các công ty bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ đều có hình thức bảo hiểm sức khỏe, điều này có bị trùng lắp? Khi em làm hồ sơ yêu cầu bồi thường thì em có được hưởng cả bên công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife và công ty bảo hiểm Bưu Điện (PTI) không hay em chỉ được giải quyết tại một công ty thôi?

Em xin cám ơn website Baohiem.info.
Hoàng Thị Thu Trang, Hà Nội.

Trả lời:

Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm (2010), chia bảo hiểm ra làm ba loại bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe. Các DN bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ đều được bán bảo hiểm sức khỏe. Bảo hiểm sức khỏe liên quan đến việc chăm sóc điều trị sức khỏe của con người khi bị ốm đau, thương tật, tai nạn, tử vong được trả một số tiền nhất định theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Các DN bảo hiểm nhân thọ triển khai bảo hiểm sức khỏe như là một nhu cầu bổ sung thêm cho khác hàng có bảo hiểm nhân thọ nhất là nhu cầu bảo hiểm cung cấp sản phẩm y tế có chất lượng cao nên chi phí điều trị và viện phí cao, ũng như nhu cầu bảo hiểm cho bệnh hiểm nghèo. Việc cả DN bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ đều cùng triển khai các gói bảo hiểm sức khỏe trước hết thể hiện quyền theo luật quy định đồng thời đem lại sự lựa chọn phong phú hơn cho khách hàng có nhu cầu về bảo hiểm.

Đối với quyền lợi chăm sóc sức khỏe tại công ty bảo hiểm Bưu Điện (PTI) chi trả cho trường hợp của khách hàng khi vào viện là những chi phí y tế phát sinh ( thuốc, viện phí, phẫu thuật, xét nghiệm…) và có thể điều trị trong những cơ sở y tế, bệnh viện mà công ty bảo hiểm Bưu điện qui định.

Đối với quyền lợi đi kèm sản phẩm “Phúc thọ phu thê”, hỗ trợ chi phí nằm viện tại Manulife, công ty sẽ chi trả tính theo số ngày thực tế nằm viện là 0,2% của số tiền bảo hiểm (STBH) mà bạn chọn, trong suốt thời gian hợp đồng đến tuổi 75.

Như vậy nó hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau mà nó hỗ trợ, bổ sung cho nhau rất tốt bạn à. Bạn có thể yêu cầu cả hai công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife và bảo hiểm Bưu Điện giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho mình.

Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.

 

Baohiem.info.
(Nguồn ảnh: medblogcontest.com)

Share facebook