Luật kinh doanh bảo hiểm

Tôi sợ doanh nghiệp bảo hiểm phá sản

09:44 | 26/06/2013

Tôi vừa tham gia một cuộc hội thảo của bảo hiểm AIA tổ chức tại thị xã Sơn Tây, nói về sản phẩm An Phúc Hưng Gia. Người diễn thuyết hôm đó là tổng đại diện khu vực miền bắc, anh ta có nói bảo hiểm nhân thọ là một người bạn tốt, một người con hiếu thảo, luôn chạy đến khi bạn có vấn đề gì xảy ra và những dẫn chứng cụ thể về mặt tốt của bảo …

Cô, dì, chú, bác…mua bảo hiểm cho cháu được không?

10:51 | 25/04/2013

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: assets.big-direkt.de) Cho Tuyến hỏi 1 câu hỏi với. Cô, dì, chú, bác họ có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ cho cháu. Tại sao cháu lại không thể tham gia bảo hiểm nhân thọ cho cô, dì, chúc, bác họ? Nguyễn Đức Tuyến Email: nguyenductuyen…@gmail.com Trả lời: Chào bạn Tuyến! Câu hỏi của bạn liên quan đến trường hợp “Quyền lợi có thể được bảo hiểm”. Quyền lợi có thể được bảo hiểm quy …

Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm

03:53 | 20/12/2012

Tôi có tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, ngoài Luật kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm còn bị chi phối bởi nguồn luật nào để tôi có thể tham chiếu khi xảy ra tranh chấp cần đưa ra xét xử?