“Tân binh” bảo hiểm, chi phí cao gấp 2 – 3 lần doanh thu

Các doanh nghiệp bảo hiểm có tuổi đời dưới 6 được gọi là “tân binh”. Báo cáo tài chính năm 2013 từ các “tân binh” bảo hiểm cho thấy, có lãi vẫn là bài toán “đau đầu”. 16 ...

CHIA SẺ BẢO HIỂM

Có cần phải phân biệt đối xử nước mình hay nước ngoài?

Một số khách hàng băn khoăn, do dự trước việc tham gia bảo hiểm nhân thọ của công ty nước ngoài. Họ nghiêng về phía công ty của “nước mình” hơn với lý do sợ công ty nước ...