MB muốn kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Trong đại hội năm nay, Hội đồng quản trị ngân hàng MB sẽ xin ý kiến cổ đông thành lập hoặc mua lại công ty con để thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Ảnh mi...

CHIA SẺ BẢO HIỂM

Có cần phải phân biệt đối xử nước mình hay nước ngoài?

Một số khách hàng băn khoăn, do dự trước việc tham gia bảo hiểm nhân thọ của công ty nước ngoài. Họ nghiêng về phía công ty của “nước mình” hơn với lý do sợ công ty nước ...