Nhiệt tình như đóng Quỹ bảo vệ người mua bảo hiểm

“Chỉ 12 ngày kể từ khi ra thông báo thu phí nộp Quỹ, gần 30 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% tổng mức cần nộp đã được các DN bảo hiểm đóng góp”, Chủ tịch Hội đồng quản lý ...

CHIA SẺ BẢO HIỂM

Tại sao hội thảo nhiều, doanh số ít?

Liên tục, liên tục, nhiều hội thảo khách hàng được tổ chức. Không ít văn phòng đại lý bảo hiểm nhân thọ “chạy” đều đặn 30 đến 40 hội thảo khách hàng mỗi tháng. Ngày nào c...