AIA Việt Nam được đề cử giải thưởng ngành bảo hiểm châu Á 2014

AIA Việt Nam đã vinh dự là 1 trong 3 doanh nghiệp bảo hiểm trên toàn châu Á được đề cử cho Giải thưởng “Doanh Nghiệp Có Trách Nhiệm Với Xã Hội” trong khuôn khổ “Giải Thưở...

CHIA SẺ BẢO HIỂM

Tại sao hội thảo nhiều, doanh số ít?

Liên tục, liên tục, nhiều hội thảo khách hàng được tổ chức. Không ít văn phòng đại lý bảo hiểm nhân thọ “chạy” đều đặn 30 đến 40 hội thảo khách hàng mỗi tháng. Ngày nào c...