Bí quyết thành công: Làm đúng việc, theo đúng cách

Tổng giám đốc của AIA Việt Nam, Stephen Clark chia sẻ triết lý điều hành: “Làm đúng việc, theo đúng cách, với những con người phù hợp” để xây dựng một đội ngũ nhân viên c...

CHIA SẺ BẢO HIỂM

Tại sao hội thảo nhiều, doanh số ít?

Liên tục, liên tục, nhiều hội thảo khách hàng được tổ chức. Không ít văn phòng đại lý bảo hiểm nhân thọ “chạy” đều đặn 30 đến 40 hội thảo khách hàng mỗi tháng. Ngày nào c...