Prudential Việt Nam: Doanh thu hợp đồng mới tăng 17%

Trao đổi với BizLIVE, đại diện Prudential Việt Nam cho biết: Trong 6 tháng đầu 2014, Prudential đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh của công ty với doan...

CHIA SẺ BẢO HIỂM

Tại sao hội thảo nhiều, doanh số ít?

Liên tục, liên tục, nhiều hội thảo khách hàng được tổ chức. Không ít văn phòng đại lý bảo hiểm nhân thọ “chạy” đều đặn 30 đến 40 hội thảo khách hàng mỗi tháng. Ngày nào c...